Seminář: Dřevěné konstrukce od historie po současnost / 5.6.2012

Dřevěné konstrukce od historie po současnost
Termín konání: 21. 6. 2012, 9:00 – 15:00


Národní stavební centrum, s.r.o.
Bauerova 10, Brno, 603 00

Odborný garant:   Ing. Otakar Koudelka, CSc. – ředitel OK PYRUS, s.r.o.

Přednášející: Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. - Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity Brno

                    Luboš Rous – OK PYRUS, s.r.o.

                    Ing. Otakar Koudelka, CSc. - OK PYRUS, s.r.o.

Anotace:

Seminář je zaměřen na problematiku dřevěných staveb, jako jsou sruby, srubové domy či roubenky. Zaměřuje se na architektonické a konstrukční zásady výstavby moderních srubů, dále na tepelně technické vlastnosti, fyzikální vlastnosti dřeva, výhody a nevýhody těchto staveb, údržba a příklady realizací.

Program:

 

8:30 –9:00 Registrace na seminář (recepce Národního stavebního centra)

 

9:00 –10:30 BLOK I: Dřevo –přírodní stavební materiál

Pavla Kotásková

Struktura dřeva. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva. Abiotické a biotické poškození a vady dřeva. Trvanlivost a zastoupení vybraných dřevin. Konstrukční a chemická ochrana dřeva.

10:30 –10:45 Dotazy, diskuse

10:45 –10:50 Přestávka (káva, občerstvení)

 

10:50 –12:20 BLOK II: Sanace historických dřevěných konstrukcí

Luboš Rous

Dochované dřevěné konstrukce na historických stavbách dokládají skutečně mistrovské      

řemeslo starých tesařských mistrů zobdobí Baroka i Gotiky. Bourajítaké mýty o krátké

životnosti dřevěných konstrukcí.

Opravou poškozených částí, konzervací a provedením určitých opatření pomáháme

zachovat tyto krásné a historicky cenné dřevěné konstrukce ve funkčním stavu i pro další

generace.

12:20 –12:25 Dotazy, diskuse

12:25 –13:00 Přestávka (oběd)

 

13:00 –14:30 BLOK III: Stavby z masivního dřeva

Otakar Koudelka

Historie roubených staveb u nás a ve světě.Technologie výroby masivních dřevostaveb, návrh a projektování.Konstrukční ochrana dřeva. Realizace, výběr kulatiny a řemeslné zpracování. Předání stavby, návod na užívání a údržbu dřevěného domu.

Tepelný odpor srubové stěny a požární odolnost srubových staveb.

14:30–15:00 Dotazy, závěrečná diskuse, předpokládaný konec semináře

 

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Houdek D., Koudelka O.: Srubové domy z kulatin, Era Group, 2009

Štefko J., Reinprecht L., Kuklík P.: Dřevěné stavby, Jaga Media, 2009

Zahradníček V., Horák P.: Moderní dřevostavby, Computer Press, 2011

časopis Sruby a Roubenky, Pro Vobis, vychází čtvrtletně

 

 


Zpět na přehled aktualit...