top

Konstrukce roubenek je z technického hlediska zcela unikátní a od běžného zděného stavitelství se zásadně liší. Vlastní tým šesti špičkových projektantů z OK Pyrus je tak tím nejdůležitějším, co nás udržuje krok před konkurencí. Navrhnout kvalitní dřevostavbu zkrátka dokáže jen projektant, který má v tomto oboru mnohaleté zkušenosti.

 

 

Těžiště naší práce leží právě v pečlivé přípravě – většinu z času projektu netrávíme na stavbě, ale diskuzí s klientem a následně u počítačů s 3D architektonickými programy. A ačkoliv v terénu se poté pohybuje hlavně náš realizační tým, projekce a stavba jsou v OK Pyrus spojenými nádobami, které spolu úzce spolupracují a předávají si zkušenosti, tak aby výsledek dával smysl jak po estetické, tak po funkční stránce.

Třebaže v našem katalogu uvádíme hotová řešení asi desítky roubených staveb, ještě nikdy se nám nestalo, že bychom po konzultacích s klientem postavili jejich přesnou kopii. Katalog OK Pyrus je určitým vodítkem a pobídnutím představivosti, ale v žádném případě není vyčerpávající nabídkou. Roubenky musí sedět na míru svým obyvatelům.

Realizace roubené stavby není limitovaná, mimo zhotovení základů, zimním obdobím, a tak je možné stavět celoročně. Celková doba výstavby velikosti rodinného domu zpravidla nepřesahuje půl roku.


1    Poptávka – První kontakt – Návštěva pozemku

Našim klientům doporučujeme kontaktovat nás s předběžnou představou jejich budoucího bydlení, nejlépe sepsanou do několika důležitých bodů:

  • Kolik vás bude v domě bydlet?
  • Preferujete jednopodlažní bydlení nebo vám schody nevadí?
  • Kolik světla si přejete v interiéru?
  • Jak ekologický či energeticky soběstačný by měl váš dům být?
  • Kde budete stavět a je tato lokace něčím specifická (u lesa, vedle potoku, ve svahu…)?
  • Jaké speciální požadavky na roubenku máte (bezbariérový přístup, garáž, podlahové topení, zvukově oddělené ložnice, zelená střecha, hliněné omítky, přístup pro kočku, cyklo-dílna…)?
  • V jakých mezích se pohybuje váš rozpočet?

Na základě tohoto cenného náčrtu se připravíme na první osobní schůzku, na které už klient přímo s naším zakladatelem a ředitelem Otakarem Koudelkou povede konstruktivní debatu o možných směrech společného projektu. Následuje výjezd projektanta na pozemek, kterému přezdíváme „navnímání prostředí“. Náš člověk důkladně prozkoumá terén, udělá si představu o nejlepší možné orientaci budoucí roubenky, zjistí dostupnost přípojek a dopravní obslužnosti. Paralelně také navážeme první kontakt s konkrétními pracovníky stavebního úřadu, kteří jsou zodpovědní za vaši lokalitu.


2   Architektonická studie

Dalším krokem je takzvaná architektonická studie. Jedná se o návrh vnitřních prostor a optimálního umístění dřevostavby na pozemek. Neméně důležitý je návrh vnějšího výrazu roubené stavby. Charakteristický vzhled roubeného domu je nutné citlivě začlenit na konkrétní stavební pozemek, aby roubenka nepůsobila v kontextu svého okolí rušivě. Architektonická studie obsahuje stručnou souhrnnou zprávu a výkresovou dokumentaci v rozsahu půdorysů jednotlivých podlaží, řezu domem a čtyř základních pohledů na objekt.

Součástí je i 3D vizualizace stavby s možným fotorealistickým začleněním na konkrétní pozemek. Protože studie je prvním a velice důležitým krokem celého procesu stavby, klienti mají společně s našimi projektanty možnost svůj dům dopodrobna rozebrat a domyslet do posledního detailu. Projektujeme v nejnovější verzi modelovacího programu ArchiCAD, ve kterém si lze dům prohlížet ve 3D zobrazení, díky kterému si snadno uděláte podrobnou představu o prostorovém uspořádání a vzhledu vaší vysněné roubenky.

V průběhu tvorby architektonické studie vypracujeme rozpočet, který je již v této fázi velice přesný a od finálního rozpočtu se z pravidla liší plus mínus 5 procent. Po odsouhlasení studie se projekt překlápí do fáze projektu pro stavební povolení.

Třebaže v našem katalogu uvádíme hotová řešení asi desítky roubených staveb, ještě nikdy  se nám nestalo, že bychom po konzultacích s klientem postavili jejich přesnou kopii. Katalog OK Pyrus je určitým vodítkem a pobídnutím představivosti, ale v žádném případě není vyčerpávající nabídkou. Roubenky musí sedět na míru svým obyvatelům.

 

3   Projekt pro stavební povolení

Zpracování dokumentace pro stavební povolení je pro nás samozřejmostí, stejně jako spolupráce s klientem při často náročné cestě přes instituce a úřady až ke stavebnímu povolení. Projekt v tomto rozsahu rozpracovává architektonickou studii do podrobné výkresové dokumentace určené k získání stavebního povolení. Součástí výkresů jsou přesné skladby jednotlivých konstrukcí a souhrnné technické zprávy popisující celkovou situaci, vzhled, konstrukční řešení, materiály použité na stavbu a jiné informace, které jsou důležité pro stavební úřad. Soubor obsahuje i požárně bezpečnostní řešení a průkaz tepelné náročnosti budovy. Celkový rozsah projektové dokumentace je v souladu s požadavky platné vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Fáze přechodu z architektonické studie na dokumentaci pro stavební povolení se děje v součinnosti s odborníky na technické zařízení domu, jako jsou vytápění, energetika či odpadové hospodářství. Po celou dobu vypracování dokumentace aktivně komunikujeme s konkrétními úředníky odpovědnými za vaši lokalitu.

Všichni zákazníci od nás dostávají jako malou pozornost model své budoucí roubenky vytištěný na 3D tiskárně.


4   Výrobní dokumentace

Tento stupeň dokumentace si zpracováváme před samotnou výrobou roubené stavby. Obsahuje přesné technologické výkresy jednotlivých dřevěných částí – roubené konstrukce, stropní trámy, krovu, konstrukční detaily tesařských spojů či osazení oken, podle které se jednotlivé díly roubenky vyrobí na CNC dřevoobráběcí lince.

Prozkoumejte, jak stavíme roubenky

Přečtěte si do detailu o stavbě roubenky.

Zeptejte se nás

Ing. Oto Uchytil
Ing. Oto
Uchytil

Hlavní projektant oto.uchytil@okpyrus.cz

Ing. Petr Bíza
Ing. Petr
Bíza

Projektant petr.biza@okpyrus.cz
Sledujte, na čem pracujeme právě teď