oprava střechy kostela Navštívení Panny Marie v Lomnici / 7.8.2012

 

V současné době probíhá další etapa oprav střešních konstrukcí, konkrétně se týká půlkruhového presbytáře, který má střešní plášť ve tvaru poloviny kužele. Původní tvar kuželové střechy kopíroval rozteče krokví a proto střešní krytina netvoříla jednolitou plochu, lomila se v místech krokví - foto č.1.

Nejdříve byla provedena oprava tesařské konstrukce krovní vazby, včetně zajištění římsy proti její uvolnění - foto č.2.

Pro zmenšení zvlnění střešní krytiny, se přistoupilo k zahuštění (zmenšení roztečí krokví) přidáním přídavných krokví tak, aby vzdálenost jednotlivých krokví od sebe nepřesahovala 40cm - foto č.3. 

Výsledek v rozpracovanosti můžete posoudit již dnes - foto č.4.

 

 


Zpět na přehled aktualit...