NA CO SI DÁT PŘI STAVBĚ POZOR - CHYBY PŘI NÁVRHU A REALIZACI SRUBU / 23.5.2011

Rádi bychom Vám představili novostavbu srubového domu, kterou jeden z našich zaměstnanců náhodně „potkal“ při cestě nedaleko Brna. Majitel, projektant a ani realizační firma této stavby není známa.

Na první pohled by se zdálo, že je tento srub jako každý jiný, ale při podrobnějším pohledu však stavba vykazuje mnoho zcela zásadních vad a to jak konstrukčních, tak vad vzniklých při realizaci stavby. Rádi bychom tuto stavbu použili jako názorný příklad toho, jak návrh a realizace srubu vypadat nemá a ušetřili tak všem, kteří vážně uvažují o stavbě srubového domu mnoho zbytečných starostí plynoucích z neznalosti a z nekvalitně odvedené práce projektantů a realizačních firem.

Srubové stavby zhotovené ze surové (nevysušené) kulatiny mají jedno hlavní specifikum a sice, že srubové stěny během prvních 5-ti let vlivem sesychání „sedají“ celkově až o 15-20 cm při výšce srubové stěny cca 3,0 m. Toto je normální jev, kterému se však musí přizpůsobit celé konstrukční řešení stavby. V praxi to znamená, že veškeré části stavby které v průběhu času nemění svojí výšku se musí ve styku s okolními konstrukcemi řešit dilatačním způsobem. Jedná se zejména o osazení a napojení oken a dveří do srubových stěn, napojení čel zděných příček na srubovou stěnu, aretace všech svislých srubových sloupů, rozvody elektro, vody a odpadu atp.

Srub na fotografii (zde ve větším rozlišení) však tuto základní zákonitost srubového stavitelství zcela opomíjí a je v postatě realizován stejně jako běžný cihlový dům, který „nesedá“. To do budoucna přinese jeho majiteli spoustu zcela zásadních komplikací.

Č. 1 - sloup který podpírá srubovou stěnu není ukončen aretačním šroubem umožňující výškovou korekci (snížení), aby se vyrovnalo sedání srubové stěny na druhém rohu stavby, v budoucnu tedy zákonitě dojde k jednostrannému naklonění celé stavby min. o 10 cm!

Č. 2 - trojúhelníkové stěny štítů v podkroví nelze provést jako srubové z kulatiny, protože tyto nejsou stabilizovány v rozích přeplátováním (jako stěny v přízemí) a vytváří tak staticky nestabilní kci !, při sesychání dojde také ke zmenšení výšky štítu a vytvoření mezery mezi štítem a střechou, která svojí výšku nemění.

Č. 3 - napojení jednotlivých klád srubové stěny „na tupo“ opět tvoří staticky nestabilní konstrukci.

Č. 4 - pevné osazení oken a dveří do srubových stěn a utěsnění pomocí objemově stálé PU montážní pěny bez vytvoření dilatace vytváří předpoklady pro budoucí destrukci rámu i zasklení výplně, v lepším případě se okna a dveře po čase stanou nefunkčními tzn. že nepůjdou otevřít.

Č. 5 - tesařské prvky krovu, zde se tesaři pravděpodobně na první pokus nezdařilo provést zářez (sedlo) pro napojení na pozednice ve správném umístění a tak jednoduše krokev (resp. všechny krokve) jen otočil, zářez však zůstal a výrazně oslabuje již tak subtilní (poddimenzované) profily krovní vazby (viz. také bod č.7).

Č. 6 - malé štítové přesahy střechy nedostatečně chrání srubovou stěnu od povětrnostních vlivů (deště) a výrazně se tím tak snižuje celková životnost stavby, hydroizolační podstřešní fólie není také dotažena až ke konci střechy. 

Č. 7 - ihned po realizaci dochází k průhybu hřebene, což svědčí o poddimenzování jednotlivých použitých profilů na stavbu krovu a zejména poukazuje na nedostačující konstrukční řešení - zcela chybí podpůrné středové vaznice a svislé podpěrné sloupy krovu (kce stojaté stolice), veškeré zatížení střechy (hmotnost střešní krytiny, krovu, izolací, podhledů atd.) je přenášeno pouze krokvemi šikmo do poslední klády srubových stěn, může tak docházet k přetěžování (vyboulení) tohoto prvku. Pod hřebenáči chybí také větrací pás, který svojí funkcí mj. zamezuje zatečení (podfouknutí) dešťových srážek do podstřeší.

Srubový objekt nebyl přístupný a výše popsané skutečnosti se vztahují pouze na z exteriéru viditelné vady. Lze však s velkou pravděpodobností předpokládat, že v interiéru stavby bychom nalezli také mnoho stejně závažných nedostatků.

Pro úspěšnou realizaci stavby srubu je proto výhodné oslovit odbornou projekční a realizační firmu a tím tak předejít mnoha naprosto zbytečným nepříjemnostem, zklamáním a dodatečným nákladům na odstranění závad (jsou-li odstranitelné). Stále se totiž na českém trhu pohybují firmy, které svým počínáním zbytečně kazí dobré jméno těmto vyjímečným a okouzlujícím stavbám.

Podrobně se problematice vad srubových staveb věnuje kapitola v knize Srubové domy z kulatin.


Zpět na přehled aktualit...