top

Typy a druhy dřevostaveb


„Sendviče“ aneb dřevostavby z kombinovaných materiálů

Vnitřní dřevěnou konstrukci sendvičů doplňuje izolace a další vrstvy exteriérových materiálů, například sádrokarton, polystyren nebo omítnutá cetris deska. Dřevo u sendvičů není vidět ani cítit, takže mnohem více připomínají klasický zděný dům. Je také poměrně náročné postavit je konstrukčně natolik kvalitně, aby vám dokázaly dlouho bez obtíží sloužit. Při expertním provedení a použití kvalitních materiálů však lze u tohoto typu dřevostaveb dosáhnout pasivního energetického standardu.

Sendvičové, nebo také rámové, dřevostavby k nám přišly ze severní Ameriky. Sendviče tak do velké míry odpovídají zvyklostem a způsobu života právě v USA. Američané jsou jeden z nejmobilnějších národů na světě. Jsou zvyklí stěhovat se za prací z jedné strany kontinentu na druhý, navíc také počítají s extrémními přírodními vlivy, které jejich domovy pravidelně ohrožují a nenávratně ničí.

Nízké nároky na životnost a odolnost jejich příbytků se tak logicky odlišují od těch evropských, které se staví tak, aby sloužily nejméně několika generacím usazeným na jednom místě.

Zvláště některé druhy sendvičů mohou být nenáročné na čas potřebný k výrobě i na stavbu, speciálně pak pokud jsou jednotlivé typizované „moduly“ prefabrikované ve velkém množství. Na druhou stranu nelze počítat s tím, že by vám taková modulová dřevostavba vydržela několik generací, proto se vždy dobře informujte o kvalitě používaných materiálů. Ruku v ruce s unifikovanou výrobou a nižší životností pak jde i nízká cena. Je pak ale nutné počítat s tím, že když zhotovitel deklaruje stavbu „dřevostavby do milionu“, může s sebou takový dům nést určitá rizika.

Pokud uvažujete o stavbě „rámovky“, určitě věnujte zvýšenou pozornost proudění vzduchu skrz stěny. V případě, že je stavba tzv. difuzně uzavřená, například z důvodu ochrany vnitřní izolace před vlhkostí minerálními rohožemi, zastaví se tak průchod páry skrz stěny a výsledkem může být vznik plísní uvnitř stavby, která „nedýchá“.

Výhody

Nevýhody

Masivní dřevostavby – Kulatina nebo hranoly patrné na první pohled

Dřevo je tělem i duší masivních dřevostaveb, jinými slovy srubů a roubenek. Masivní klády nebo strojově opracované hranoly tvoří jak nosnou konstrukci, tak tepelně-izolační vrstvu a v neposlední řadě také pohledovou, charakteristickou tvář dřevěných domů.

Srub z kulatiny

Ze surového dřeva ručně stavíme srub

V češtině máme pod pojmem srub na mysli nejčastěji masivní dřevostavbu, která se řemeslně staví přímo z vytěžené kulatiny, jejíž vlhkost se pohybuje někde okolo 45 %. Takové „mokré“ dřevo s postupem času logicky vysychá a praská – konec konců jde o živou, přírodní hmotu, která reaguje na své okolí. Bohužel se tento přírodní proces nedá spolehlivě předvídat, a tak se se stavbou typické kanadské dřevostavby často pojí nepříjemná překvapení – obvodová srubová stěna se během prvních pěti let seschne přibližně o 15 – 20 centimetrů. Pokud nejste na takovou transformaci připraveni, například včasnou instalací aretačních šroubů, kterými se srub každoročně „stáčí“ a vyrovnávají se tak výškové rozdíly, může se vám stát, že dřevo popraská.

Je-li estetika srubů blízko vašemu srdci, nachystejte se také na to, že ještě rok po dokončení stavby byste v něm neměli bydlet, protože dřevo potřebuje čas, aby si „sedlo“, a to nejlépe přes zimu, kdy se ve srubu nesmí topit.

Ačkoliv má členitý interiér srubu vycházející z podstaty kulatiny své neopakovatelné kouzlo, je také potřeba si uvědomit, že se jen těžko kombinuje s velkými skleněnými plochami, které dovnitř vpouští světlo, nebo s nástěnnými dekoracemi.

Pokud to i přesto nevzdáte a půjdete si za svým snem, máte náš obdiv – taky jsme za posledních pětadvacet let v OK Pyrus postavili pěknou řádku srubů, na které rádi vzpomínáme! Uzavřít tuto kapitolu nás donutily právě nadstandardní nutnost péče o srub po dokončení stavby a také boj s českými úřady, které jen nerady ke srubům vydávají stavební povolení, protože svým vzezřením nezapadají do tradičního rázu naší krajiny.

Výhody

Nevýhody

Ze strojně opracovaného dřeva stavíme roubenku

Moderní roubenka v pojetí OK Pyrus má blíže k finským dřevostavbám než ke klasickým ručně vytesaným venkovským příbytkům ze surových kmenů a jílu, které vídáte v českém pohraničí. Ty mají sice své neopakovatelné kouzlo, ale jejich technologie už neodpovídá nárokům současného, nízko-energetického bydlení.

Výhody

Nevýhody