top

Jak probíhá projekt roubenky

1  Poptávka – První kontakt – Návštěva pozemku

Našim klientům doporučujeme kontaktovat nás s předběžnou představou jejich budoucího bydlení, nejlépe sepsanou do několika důležitých bodů:

Na základě tohoto cenného náčrtu se připravíme na první osobní schůzku, na které už klient přímo s naším zakladatelem a majitelem povede konstruktivní debatu o možných směrech společného projektu. Následuje výjezd projektanta na pozemek, kterému přezdíváme „navnímání prostředí“. Náš člověk důkladně prozkoumá terén, udělá si představu o nejlepší možné orientaci budoucí roubenky, zjistí dostupnost přípojek a dopravní obslužnosti. Paralelně také navážeme první kontakt s konkrétními pracovníky stavebního úřadu, kteří jsou zodpovědní za vaši lokalitu.

2  Od smlouvy ke studii

Orientační cenovou nabídku a přibližný termín dodání jsme na základě prvního kontaktu schopni připravit do týdne. Rozpočet se následně upřesňuje během vypracování dokumentace pro stavební povolení, na jejímž konci jsou jasně dány finální náklady stavby. Ve chvíli, kdy se společně s klientem jednoznačně shodneme na jasně formulovaném zadání a požadavcích, pak můžeme uzavřít smlouvu. Projekční tým posléze začíná pracovat na první studii návrhu, který se opět prezentuje osobně v sídle OK Pyrus.

A protože studie je nepochybně nejdůležitějším krokem celého projektu, klienti mají společně s našimi projektanty možnost svůj dům dopodrobna rozebrat a domyslet do posledního detailu. Projektujeme ve 3D modelovacím programu Archicad, ve kterém si lze dům prohlížet v reálném čase, udělat si podrobnou představu o prostorovém rozložení a také do návrhu kdykoliv zasahovat.

Všichni zákazníci od nás také dostávají jako malou pozornost model své budoucí roubenky vytištěný na 3D tiskárně.

3  Projektová dokumentace pro stavební povolení

Zpracování dokumentace pro stavební povolení je pro nás samozřejmostí, stejně jako spolupráce s klientem při často náročné cestě přes instituce a úřady až ke stavebnímu povolení. Fáze přechodu ze studie na dokumentaci se děje v součinnosti s odborníky na technické zařízení domu, jako jsou vytápění, energetika, instalace či odpadové hospodářství. Po celou dobu vypracování dokumentace aktivně komunikujeme s konkrétními úředníky odpovědnými za vaši lokalitu, takže když už dokumentaci odevzdáte, můžete si být jistí, že povolení dostanete.

Projektová dokumentace se zpracovává ve třech krocích:

  1.   Architektonická studie
    Jde o návrh vnitřních prostor a optimálního umístění stavby na pozemek. Neméně důležitý je návrh vnějšího výrazu roubené stavby. Charakteristický vzhled roubeného domu je nutné citlivě začlenit na konkrétní stavební pozemek, aby roubenka nepůsobila v kontextu svého okolí rušivě. Architektonická studie obsahuje stručnou souhrnnou zprávu a výkresovou dokumentaci v rozsahu půdorysů jednotlivých podlaží a čtyř základních pohledů na objekt. Součástí je i 3D vizualizace stavby s možným fotorealistickým začleněním na konkrétní pozemek.
  2. Projekt pro stavební povolení
    Projekt v tomto rozsahu rozpracovává architektonickou studii do podrobné výkresové dokumentace vč. osazení roubenky do terénu. Součástí výkresů jsou přesné skladby jednotlivých konstrukcí a souhrnná technická zpráva popisující celkovou situaci, vzhled, konstrukční řešení a materiály použité na stavbu. Soubor obsahuje i technickou zprávu požární ochrany a tepelný štítek budovy. Celkový rozsah projektové dokumentace je v souladu s požadavky platné vyhlášky č. 499/2006 Sb.
  3. Výrobní dokumentace
    Tento stupeň dokumentace si zpracovává realizační firma před samotnou výrobou roubené stavby. Obsahuje přesné technologické výkresy jednotlivých dřevěných částí – roubené konstrukce, stropní trámy, krovu, konstrukční detaily tesařských spojů či osazení oken, podle které se stavba vyrobí na CNC dřevoobráběcí lince.

4  Stavba a montáž – lego pro velké kluky

Před zahájením montáže musí klient zhotovit základovou desku podle námi dodané dokumentace. Teprve po převzetí základů totiž můžeme zadat výrobu dřevěných konstrukcí, jejichž komponenty vyrábí náš alpský partner jako stavebnici na počítačem řízeném dřevoobráběcím centru.

Samotná stavba roubenky je rychlejší, než by se mohlo zdát

Roubené konstrukce a krovní vazbu v rozloženém stavu převezeme kamiónem na místo a na připravené základové desce sestavíme téměř jako lego kostky. Pro náš sehraný tým je to s výpomocí autojeřábu otázka přibližně dvou týdnů.

Velkou výhodou oproti stavbě dřevostaveb ze surového, mokrého dřeva je plynulá realizace bez nutnosti několikaměsíční technologické přestávky na dosednutí srubových stěn, těsnost podélných spár je navíc zcela dokonalá bez nutnosti dodatečného tmelení. Prvky roubené stěny mezi sebou a k základovému věnci uchycujeme ocelovými tyčemi, podélné spáry izolujeme paměťovými PU páskami. Následuje montáž oken a pokrytí střechy.

 

Studie

Společně s našimi projektanty můžete svůj dům dopodrobna rozebrat a domyslet jej do posledního detailu. Fázi studie považujeme za nejdůležitější z celého procesu a proto se snažíme již od začátku být maximálně otevření našim zákazníkům. Projektujeme ve 3D modelovacím programu Archicad, ve kterém je možné ihned dům prohlížet a dělat změny v reálném čase, díky čemuž získáte lepší představu o Vašem novém projektu. Výslednou podobu Vašeho domu od nás získáte také jako model vytištěný na 3D tiskárně.

 

Dokumentace pro stavební povolení

Velmi záleží na složitosti projektu, ale v zásadě se dá říci, že cenové relace kvalitně postavených srubových domů a roubenek z masivu odpovídají cenám zděným domům postavených z klasických stavebních materiálů. Více informací o cenách naleznete zde.

 

Výrobní dokumentace

Velmi záleží na složitosti projektu, ale v zásadě se dá říci, že cenové relace kvalitně postavených srubových domů a roubenek z masivu odpovídají cenám zděným domům postavených z klasických stavebních materiálů. Více informací o cenách naleznete zde.

 

Finální rozpočet

Velmi záleží na složitosti projektu, ale v zásadě se dá říci, že cenové relace kvalitně postavených srubových domů a roubenek z masivu odpovídají cenám zděným domům postavených z klasických stavebních materiálů. Více informací o cenách naleznete zde.

Dokončovací práce uvnitř objektu mohou na předání hrubé stavby okamžitě navázat!