Průzkumy a projekty dřevěných konstrukcí

Nabízíme prohlídky a mykologické průzkumy stávajícího stavu dřevěných konstrukcí krovů, trámových stropů, hrázdění atp. a zpracování projektů na kompletní opravy dřevěných konstrukcí a šikmých sttřech.

Kontaktní osoba:
Ing. David Fajfr
mobil:608 635 055
david.fajfr@okpyrus.czSlužby naší firmy v oblasti mykologických průzkumů a zpracování projektů na opravu dřevěných kcí a šikmých střech zahrnují následující základní činnosti:


První prohlídka

Pro získání rámcové představy celkového stavu střešních konstrukcí nabízíme provedení první prohlídky dřevěné krovní vazby a střešního pláště. Náš odborník prozkoumá zejména kritická místa střechy a zhodnotí jejich stav. První prohlídka tak řeší stávající stav dřevěných prvků krovní vazby, střešní krytiny, klempířských prvků, komínů, bleskosvodu atp. s ohledem na jejich funkčnost a kvalitu. Výsledkem je stručná technická zpráva s předběžným návrhem řešení. Tato zpráva obsahuje i návrh ceny za podrobný mykologický průzkum či projekt opravy, který je pak podkladem jak pro stavební řízení, tak pro samotnou realizaci oprav.


Mykologický průzkum

Pro určení druhu a rozsahu napadení dřevěných konstrukcí krovů, trámových stropů a jiných dřevěných konstrukcí biotickými škůdci nabízíme provedení mykologického průzkumu s odebráním vzorků napadeného dřeva, laboratorním vyhodnocením a identifikací škůdců (dřevokazného hmyzu a hub), který je proveden soudním znalcem z oboru. 

                 

 

Projekt opravy

V předrealizační etapě nabízíme zpracování projektu opravy. Ten již zahrnuje podrobný průzkum nejen dřevěných konstrukcí, ale i zhodnocení stavu střešní krytiny, klempířských prvků, zděných konstrukcí (římsy, komíny, protipožární zídky atp.), stav bleskosvodné jímací soustavy a případně dalších stavebních částí souvisejících se střechou a krovem. Projekt opravy je výsledkem úzké spolupráce týmu odborníků (biosanační inženýr, statik, stavební inženýr, tesařský mistr, mykolog a další). Projekt jednoznačně určí, které prvky krovu či trámové konstrukce je nutné vyměnit a které lze zachovat. Výsledky průzkumu a návrhu oprav jsou promítnuty do výkresové dokumentace s barevným vyznačením sanačních úprav. Součástí projektu opravy je i podrobná technická zpráva. 

 

sanace krovu


Ukázka výkresu sanačních úprav:

Červenou barvou jsou vyznačeny nefunkční prvky určené průzkumem. Zelenou barvou jsou vyznačeny prvky, či jejich části, které bude nezbytné pro zpřístupnění vyměňovaných prvků demontovat. Po provedení oprav budou do konstrukce krovu opět vráceny do původní pozice.