Projekt na opravu střechy zámku Břežany / 30.3.2011


Zámek Břežany u Znojma

Jedním našich z rozsáhlejších projektů je projekt opravy krovu a střešního pláště zámku Břežany dokončený na jaře 2011. Vedle standardních průzkumných prací, včetně zaměření složité a v různých údobích upravované konstrukce krovu, bylo zapotřebí řešit speciální problémy. V průběhu projektových prací bylo zpřesněno zadání a to tím směrem, že realizační práce při opravě krovů a střešního pláště v podstatě nesmějí omezit provoz zámku. Složitost tohoto úkolu spočívala v tom, že velká část stropních konstrukcí 2NP jsou součástí krovové konstrukce a standardní postupy vyžadují při výměně stropních trámů i zásah do podhledu. Realizace potvrdí, zda navržená technologie bude při opravě krovů účinná a život obyvatelů rozsáhlého, ale útulného zámku bude stísněn jen minimálně.


Zpět na přehled aktualit...