Právě realizujeme - srubový objekt Jasanové / 5.6.2013

Po fázi zpracování projektu pro získání stavebního povolení srubové stavby a zhotovení přesné výrobní dokumentace srubu, jsme zahájili realizaci stavby zemědělské usedlosti "Jasanové". Celkem bude použito 225 metrů kubických vysoce kvalitní výběrové smrkové kulatiny kácené v zimě v moravských lesích. V rozích srubových stěn bylo použito rybinového přeplátování.
Velká pozornost je věnována dokonalému řemeslnému detailu, přesnému provedení srubařských a tesařských spojů. Na fotografiích je vidět např. způsob těsnění (izolace) vodorovné spáry srubových stěn pomocí komprimačních pásek které dokáží svými rozměrovými vlastnostmi reagovat na objemovou a tvarovou změnu klád a dokonale tak vždy vyplňují spáru. Prostor mezi těmito páskami se izoluje pomocí kamenné vlny, která na rozdíl od izolací rostlinného a živočišného původu (konopí, ovčí vlna) nepodléhá rychlé destrukci v čase (samovolnému rozpadu-rozdrolení) a nevábí biotické škůdce. Dále stojí za pozornost na fotografii č. 6 detail kovovového prvku pro dilatační napojení srubových stěn a zděných interiérových příček.


Zpět na přehled aktualit...