Pozvánka na přednášku / 25.3.2014

 

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku "Moderní sruby a roubenky" ředitele naší firmy Ing. Otakara Koudelky, CSc., která proběhne v doprovodném programu Mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu v neděli 30.3.2014 v 15,30 hodin v pavilonu Z v areálu brněnských veletrhů.

 

SILVA REGINA 2014

30. 3. – 3. 4. 2014

MEZINÁRODNÍ LESNICKÝ A MYSLIVECKÝ VELETRH

 

Harmonogram odborného doprovodného programu Silva Regina 2014

„V SOULADU S PŘÍRODOU“

Garantem doprovodného programu je Lesnická a dřevařské fakulta Mendelovy univerzity v Brně, společně s Českou technologickou platformou lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví, občanským sdružením.

Záštitu nad doprovodným programem převzal prof. Dr. Ing. Petr Horáček, děkan Lesnické                a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

 

Neděle 30.3. 2014

Oficiální zahájení veletrhu a odborného doprovodného programu

10.00                          Slavnostní zahájení veletrhu TECHAGRO, SILVA REGINA, ANIMAL VETEX, BIOMASA v rotundě pavilonu A

                        Místo konání: pavilon A

 

13.30               Slavnostní zahájení veletrhu SILVA REGINA 2014 v pavilonu Z

Místo konání: centrální podium pavilonu Z

 

 

Odborný doprovodný program:

Neděle 30.3. 2014                                                                                                                                                        

Moderní trendy využití dřeva ve stavebnictví – seminář

Místo konání: pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU

Čas: 14:00 – 18:00                  

Garant: Nadace dřevo pro život pod záštitou MZe

Kontakt: stanislav.polak@drevoprozivot.cz

 

Program semináře

Anketa Dřevěná stavba roku

Čas: 14:00 – 14:45

Přednášející: Ing. Stanislav Polák a Stanislav Müller, DiS.

Témata: Filosofie projektu (Ing. Stanislav Polák)

             Historie projektu DSR + výsledky ročníku 2012 (Stanislav Müller, DiS.)

             Nominace vítězných děl DSR 2013 (Stanislav Müller, DiS.)

 

Křížem lepené lamelové dřevo - CLT/KLH

Čas: 14:45 – 15:30

Přednášející: doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Témata: Vstupní surovina, výroba a parametry

               Úspěšné realizace

 

Moderní sruby a roubenky

Čas: 15:30 – 16:15

Přednášející: Ing. Otakar Koudelka, CSc.

Témata: Vstupní surovina, výroba a parametry

               Úspěšné realizace

 

Solar Decathlon 2013 výsledky

Čas: 16:15 – 17:00

Přednášející: Ing. Pavel Nechanický

Témata: Návrh soutěžního domu

               Výroba a montáž v ČR

               Montáž domu v USA

               Získaná ocenění

 

Problematika třídění bukové kulatiny, nákup, obchod, využití.

Čas: 17:00 – 17:30

Přednášející: Ing. Jan Václavík

 

Panelová diskuze k celému semináři

Čas: 17:30 – 18:00

 

Pondělí 31.3. 2014

Evropská lesnická politika v současnosti a budoucnosti – seminář

Místo konání: pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU

Čas: 09:00 – 13:00                   

Garant: Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta pod záštitou ÚHÚL

Kontakt: aneta.marchalova@mendelu.cz

 

Program semináře

Lesnická politika České republiky před a po vstupu do EU

Čas: 09:00 – 09:45

Přednášející: Ing. Jaromír Vašíček, CSc., Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem

Téma: Zhodnocení změn za 1 dekádu v lesnické politice

 

Možnosti financování prostřednictvím Horizont 2020

Čas: 09:45 – 10:30

Přednášející: Ing. Kateřina Slavíková, Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace, Brusel

Téma: Možnosti financování v lesnictví (výzkum, vývoj a inovace) a další evropské programy stejného tematického zaměření (např. LIFE+)

 

Nové strategie v EU

Čas: 11:00 – 11:45

Přednášející: Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství, Ministerstvo zemědělství ČR

Téma: Nová lesnická strategie EU a související lesnicko-politické aktivity v panevropském regionu (příprava právně závazné dohody o lesích v Evropě)

 

Lesnická politika EU

Čas: 11:45 – 12:30

Přednášející: Ing. Jiří Jílek, MBA., Úsek zemědělství a životního prostředí, Stálé zastoupení ČR při EU

Téma: Lesnická politika v kontextu ostatních politik EU

 

Panelová diskuze k celému semináři

Čas: 12:30 – 13:00

 

Seminářem provede: Ing. Vlastimil Vala, CSc., Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

 

 

Úterý 1.4. 2014

Nové pojetí celospolečenského významu lesů ve světě a státní lesnické politiky z pohledu státní správy – seminář

Místo konání: pavilon Z, kinosál a přednáškový sál

Čas: 09:00 – 13:00                   

Garant: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta pod záštitou ÚHÚL 

Kontakt: aneta.marchalova@mendelu.cz

 

Program semináře

Nové pojetí celospolečenského významu lesů a ekosystémové služby

Čas: 09:00 – 09:45

Přednášející: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze

Téma: Celospolečenské pojetí lesů a ekosystémové služby – vazba na evropské strategie

 

Celospolečenský význam lesů z pohledu sekvestrace uhlíku

Čas: 09:45 – 10:30

Přednášející: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D., Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Téma: Celospolečenský význam lesů z pohledu sekvestrace uhlíku

 

Lesnické hospodaření a bilance uhlíku

Čas: 11:00 – 11:45

Přednášející: Mgr. Michal Daňhelka, Odbor energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí ČR

Téma: Lesnické hospodaření a bilance uhlíku – dopad na lesnické politiky v rámci EU

 

Podpora celospolečenského významu lesů z veřejných finančních zdrojů.

Čas: 11:45 – 12:30

Přednášející: Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., Odbor koncepcí lesního hospodářství, Ministerstvo zemědělství ČR

Téma: Podpora celospolečenského významu lesů z veřejných finančních zdrojů

 

Panelová diskuze

Čas: 12:30 – 13:00

 

Seminářem provede: Ing. Vlastimil Vala, CSc, Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

 

Prezentace úspěšných projektů Programu rozvoje venkova (PRV) 2007 - 2013, seznámení s připravovaným PRV na období 2014 - 2020

Místo konání: pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU

Čas: 14:00 – 17:00                   

Garant:  Martin Polívka, DiS. , pod záštitou MZe

Kontakt: polivka.martin@uhul.cz

 

Středa 2.4. 2014

Národní inventarizace lesů v ČR – seminář                                                                                     Místo konání: pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU

Čas: 09:00 – 13:00                   

Garant: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem       

Kontakt: jankovska.zuzana@uhul.cz

Program: NIL  první celoplošná matematicko-statistická inventarizace lesů v ČR, první nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů ČR z pohledu hospodářského využití a trvalé udržitelnosti životního prostředí. Právě probíhá 2. cyklus NIL (2011–2015). Jakým způsobem se sbírají data, jak se vyhodnocují, jaké výstupy může NIL2 nabídnout?

-          Úvod, technologie sběru dat, kontinuální NIL

-          Využití metod dálkového průzkumu Země v NIL ČR

-          Základní metodické přístupy vyhodnocení dat NIL

-          Výstupy druhého cyklu NIL ČR – co může NIL2  nabídnout

 

Nařízení EU č. 995/2010 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh – přednáška

Místo konání: pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU

Čas: 13:00 – 14:00                   

Garant: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem       

Kontakt: jankovska.zuzana@uhul.cz

Program: Nařízení EU č. 995/2010 platí v celé Evropské unii od března 2013. Cílem tohoto nařízení je zabránit uvádění nezákonně vytěženého dříví na trhy Evropské unie. Každému, kdo dřevo a dřevařské výrobky na trhy EU uvádí, ukládá nařízení jako hlavní povinnost mít a pravidelně aktualizovat tzv. systém náležité péče. Co je systém náležité péče, jaké další povinnosti hospodářské subjekty uvádějící dřevo a výrobky z něj na trh mají, Vaše otázky, naše odpovědi.

 

Čtvrtek 3.4. 2014

 

Meliorace, hrazení bystřin v posledních 20. letech, výsledky hnojení a vápnění lesních porostů, služby vlastníkům lesů - seminář

Místo konání: pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU

Čas: 09:00 – 13:00                   

Garant: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta pod záštitou MZe

Kontakt: aneta.marchalova@mendelu.cz

 

Program semináře

Meliorace a hrazení bystřin v posledních dvaceti letech

Čas: 09:00– 09:45

Přednášející: prof. Ing. Václav Tlapák, CSc

 

Služby vlastníkům lesů

Čas: 09:45 – 10:30

Přednášející: Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D. a prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc.                 

 

Výsledky hnojení a vápnění lesních porostů

Čas: 09:45 – 10:30

Přednášející: doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček

 

Nová technologie zpevnění lesních odvozních cest

Čas: 11:45 – 12:30

Přednášející: Ing. Igor Večerka

 

Budoucnost lesů v Krušných horách - seminář

Místo konání: pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU

Čas: 13:00 – 16:00                   

Garant: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta pod záštitou MZe   

Kontakt: aneta.marchalova@mendelu.cz

 

Představení projektů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na LDF MENDELU

Místo konání: pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU

Čas: 16:00 – 18:00                   

Garant: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakt: petra.volejnikova@mendelu.cz

 

 

Po celou dobu trvání veletrhu:

1.  Stánek lesní pedagogikyLES DĚTEM  

Lesníci a myslivci si Vás dovolují pozvat na program o lese. Po celou dobu konání veletrhu vždy v době od 9 do 17 hodin probíhá  na 1. galerii pavilonu Z program pro děti, který interaktivní formou přiblíží účastníkům zajímavé informace o lese. Na pěti stanovištích si pod vedením lesních pedagogů a myslivců vyzkoušíte řadu činností, doplněné o kreslení, kvízy, hry a další aktivity.

 

2.  Populárně naučná soutěž „Poznejte naše dřevo“

Podstatou soutěže bude přiblížení domácích dřevin široké veřejnosti všech věkových kategorií. Soutěžící se během soutěže mohou dozvědět jak rozeznat jednotlivá dřeva, a to jak mikroskopicky, tak makroskopicky. Zároveň si budou moci vzorky osahat a porovnat jejich tvrdost, barvu, lesk, vůni, ale i další vlastnosti. Na vystavených posterech (plakátech) budou zároveň zobrazeny a popsány hlavní zástupci našich dřevin.

Soutěž bude probíhat od 9 do 12 hodin všechny dny veletrhu na výstavním stánku Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, vyhlášení a předání cen bude probíhat každý den ve 12.30 hodin.

 

3.  Promítání dokumentárních filmů a dětských filmů o lese

Prezentace krátkých dokumentárních filmů vzniklých za přispění MZe mapujících stav a vývoj lesních porostů ve vybraných oblastech za posledních 20 let. Dále se budou promítat dokumenty z expedice po Amazonii a dětské filmy o lese. Promítání probíhá na 1. galerii (kinosál) pavilonu Z. Záštitu nad touto akcí má MZe a Nadace dřevo pro život.

 

30.3.2014

31.4.2014

1.4.2014

2.4.2014

3.2.2014

9:00 - 10:00


Zpět na přehled aktualit...