OPRAVA VĚŽÍ EVANGELICKÉHO KOSTELA VE VANOVICÍCH / 26.11.2012

 

 

Po vypracování projektu opravy v naší firemní projektové kanceláři a následném nelehkém shánění finančních prostředků, byla na podzim letošního roku zahájena realizace opravy věží na evangelickém kostele ve Vanovicích. Tento kostel je druhým největším evangelickým chrámem v ČR.  

Krovové konstrukce obou věží jsou plošně a hloubkově napadeny dřevokazným hmyzem (tesařík krovový) a lokálně i dřevokaznými houbami (na lodi byla dříve prokázána i přítomnost dřevomorky domácí). 

Největší poškození je způsobeno napadením hmyzem. Napadeno je 100% řeziva, řada prvků zejména ve spodních partiích je poškozena z 80 i více %. Od poškození 20% dřevěné nosné prvky krovu ztrácí tvarovou přesnost, dochází k deformacím a poklesům konstrukcí. Současně hrozí prolomení jednotlivých prvků a to jak zatížením vlastní konstrukce, tak vlivem rázového zatížení větrem. Z důvodu deformací krovové konstrukce dochází k praskání měděného plechu kryjícího věže. Tím dochází k vnikání vody do konstrukce a k dalšímu zhoršování celkového stavu.

Z hlediska napadení jsou krovové konstrukce v dožilém stavu, staticky neúnosné a je nutná jejich výměna za nové.

V současné chvíli je první z věží vyrobena na CNC stroji a je sestavována v úrovni terénu u paty kostela. V příštím roce se konstrukce věže zabední, pokryje měděným plechem a pomocí jeřábové techniky vyzvedne na vrchol zděné části. Tato etapa bude technicky nejnáročnější, jelikož hmotnost věže je cca 19 tun a po usazení bude její vrchol ve výšce takřka 50 m nad zemí.


Zde můžete shlédnout reportáž o probíhající rekonstrukce věže, kterou natočila Česká televize - Události v regionech 22.11.2012.

 


Zpět na přehled aktualit...