Náročná oprava střechy kostela sv. Mořice v Olomouci / 2.11.2009

V současné době naše firma realizuje I. etapu opravy krovu a střešního pláště, při které vyměníme cca 55 m3 dřevěných částí krovní vazby napadených biotickými činiteli. Délkově a průřezově nejmasivnějším prvkem krovu je vazný trám, jehož profil je 290/370 mm při celkové délce 27 m a je složený (napojovaný) ze tří částí. Plocha střešní krytiny je cca 2600 m2.

 

 

Samotné realizaci sanačních prací předcházel podrobný stavebnětechnický průzkum stavu jednotlivých částí - dřevěných konstrukcí krovů, krytiny (břidlice) a klempířských prvků, která provedla naše projekční kancelář. Výsledky průzkumu byly zhodnoceny v projektu opravy, který podrobně popisuje stávající stav a následný postup sanačních prací. Naše firma zde zastává funkci generálního dodavatele a vlastními kapacitami také zabezpečuje kompletní realizaci řemeslně náročných tesařských a klempířských prací a chemickou impregnaci dřevních prvků krovu.
Další informace o této zajímavé stavbě naleznete v článku MF DNES ze dne 9.11.2009 "Chátrající střechy památek, úkol pro mne", který obsahuje rozhovor se stabyvedoucím naší firmy panem Rousem a teké v dalších článcích, které vyšli na toto téma.

 

 

 

Kostel Svatého Mořice v Olomouci je považován za jeden z nejvýznamnější dokladů pozdně gotické architektury na Moravě. Tento gotický skvost je poprvé zmiňován v Olomouci v roce 1257 a jeho zakladatelem byl olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka.
Rozměry jsou skutečně unikátní. Kostel je dlouhý  63 m, široký 27 m a výška po hřeben střechy je 39 m.
Stáří krovu je odhadováno na cca 300 roků. Tento předběžný odhad bude konfrontován s dendrochronologickým průzkumem, který určí přesné stáří dřevěné krovní konstrukce.
Ze starší fáze výstavby se zachovala jižní (větší) hranolovitá věž. V roce 1517 byla tato věž doplněna cihlovou nástavbou s cimbuřím. Výstavba menší, severní věže byla zahájena roku 1412. V období 1435 - 1453 bylo vystavěno síňové trojlodí chrámu (šest pilířů s jednoduchou křížovou klenbou), zbývající část trojlodí (čtyři pilíře se síťovou klenbou) a kněžiště byly dokončeny v roce 1483. Do stejné doby spadá i dokončení hlavního západního portálu ( mezi oběma věžemi).


Zpět na přehled aktualit...