Dřevomorka domácí / 9.6.2010

   Při prohlídce propadlého podia Kulturního domu byla objevena gigantická plodnice dřevomorky domácí o velikosti cca 20m2.  

Video s ukázkou rozsahu napadení.

   Podium je tvořeno dřevěným záklopem uloženým na nosných dřevěných trámech. Z horní strany je na záklopu položena palubková podlaha. Stěny nad podiem jsou obloženy dřevěným obkladem.

    Prostor pod podiem je nevětraný, zapuštěný pod úroveň okolního terénu bez odizolování. Podlaha pod podiem cihlová bez vymazávky. Stěny jsou v horní části cihelné neomítnuté, v spodní části kamenné.

   Stěny pod podiem i podlaha podia je ze spodní strany pokryta plodnicí dřevomorky domácí o velikosti cca 20m2, která se nachází ve stadiu těsně před dozráním. Současně již došlo k prolomení dřevěného záklopu. Je patrné i napadení nosných trámů. Celý prostor připomíná spíše krápníkovou jeskyni. Ve vzduchu je cítit zvýšená vlhkost a kapičky vody odpadávají z plodnice i okolních trámů.

    Problém vznikl ve chvíli, kdy byly zabedněny odvětrávací otvory  prostoru pod podiem. Díky tomu vznikly podmínky příznivé pro růst dřevokazných hub.

   Vzhledem k rozsahu napadení a charakteru prostoru je nutné podium do budoucna řešit bez použití dřevěných konstrukcí. Jako možná skladba je např. betonová podlaha na bednění z profilovaných plechů a ocelových nosnících. Na tuto podlahu může být z horní strany položena dřevěná vlisová, či palubková podlaha. Obložení stěn nad podiem lze provést pouze za předpokladu, že bude  za obložením zajištěno dostatečné proudění vzduchu. Prostor pod podiem musí být trvale odvětráván.


Dřevomorka domácí (Serpula lacrymans)
     Saprofytická celulózovorní houba SERPULA LACRYMANS - dřevomorkou domácí, patří mezi nejnebezpečnější škůdce dřeva. Způsobuje tzv. hnědou hnilobu dřeva, a to od změny zabarvení, až po kostkovitou hnilobu a destrukci dřeva. Její nebezpečí tkví v tom, že má poměrně skrovné požadavky na vlhkost. Plodnice dřevomorky jsou většinou rozlité, ale může vytvářet i konzolovité útvary a kloboučky. Nejdříve se zakládají jako měkké, okrouhlé, sněhobílé nebo nažloutlé vatovité bochánky, které rychle přerůstají v polštářkovité nebo nepravidelné terčovité útvary. Uprostřed plodnice se začne brzy diferencovat vlnovitě zprohýbané rouško s důlkovitými záhyby. Po určité době se rouško zbarvuje žlutooranžově, pak oranžově, červenohnědě a posléze je celé hnědozrzavé od vyzrálých výtrusů. Dospělé plodnice jsou na obvodu lemovány 1 až 3 cm širokým plstnatým valem. Vyvíjejí se většinou v období od dubna do října za teplotně příznivých podmínek. Plodnice dokáže v době zralosti produkovat až 6000 výtrusů z 1 cm2 rouška za minutu. Výtrusy si udržují dlouho klíčivost. Optimální vlhkost 30 - 40 % potřebuje k svému růstu jen v počátečním stadiu svého vývinu. Později je schopna biochemicky rozkládat dřevní hmotu, přesněji celulozu na oxid uhličitý a vodu, kterou dále využívá a přísun vody z venčí již nepotřebuje. Při intenzivní rozkladné činnosti se vylučuje voda na povrchovém myceliu a plodnicích v podobě kapek, z čehož vznikl i její latinský název lacrymans - slzící. S tím pak i souvisí zhoršování vlhkostních poměrů objektu a umožnění dalšího šíření nákazy.
  Popsaný způsob není jediným způsobem, kterým se dřevomorka rozšiřuje. Za určitých podmínek se vytváří přímo na myceliu konidie. Jsou to výtrusy vzniklé odškrcováním na konci vrcholové buňky houbového vlákna (hyfy), na tzv. konidioforu. Ten se však nezkracuje, ale stále dorůstá. Obdobně se tvoří i oidie, oválné jednobuněčné výtrusy, oddělované na konci houbových vláken. Vrcholová buňka hyfy, tzv. sporofor, se rozpadá na jednotlivé oidie. Konidie a oidie jsou vedlejšími výtrusy. Dále existuje ještě možnost rozšíření dřevomorky prostými úlomky živého mycelia nebo úlomky napadeného dřeva, které mycelium obsahuje, jsou-li zaneseny do vhodných podmínek. Proto je při likvidaci nákaz nutná mimořádná opatrnost. Rhyzomorfy dřevomorky (provazcovité útvary) dokáží v cestě za dalším dřevem prorůstat zdivem a konstrukcemi, kde není žádná vhodná potrava. Takto jsou schopny prorůst na vzdálenost až 4m zdiva za rok.


Zpět na přehled aktualit...